Witamy na stronie Waprom.pl Zadzwoń: (74) 880-32-70
Wapnowanie a kukurydza
Kukurydza uprawiana jest zarówne dla wysokiego plonu kiszonki, jak również dużych plonów ziarna (8-12 t/ha). Dobór stanowisk jest często przypadkowy - od klasycznego w zmianowaniu, po wymarznięte oziminy (jęczmień, rzepak, radziej pszenica), świeżo wydzierżawione pola, a takze często tam gdzie nie udają się inne uprawy. Jednak wbrew powszechnemu mniemaniu rolników, roślina ta wymaga dobrych stanowisk, zasobnych w potas, fosfor, magnez, siarkę i mikroskładniki. Warunkiem sukcesu (wzrost plonu 10-20%) jest jednak uregulowany odczyn gleby w zakresie pH od 6,0 - 7,0 (wyjątkiem są gleby lekkie dla których optymalne pH to 5,5 - 6,0).

Wapnowanie pod kukurydzę należy przeprowadzić bezpośrednio po zbiorze przedplonu, pod podorywkę lub jesienią pod orkę zimową stosując nawozy tlenkowe lub tlenkowo-magnezowe na gleby średnie i ciężkie. Na gleby lekkie należy stosować 2/3 zalecanej dawki nawozów tlenkowych lub nawozów mieszanych tlenkowo-węglanowych. W każdym z wymienionych terminów nie wolno stosować nawozów wapniowych jednocześnie z obornikiem.

Warunkowo, dopuszczalne jest wapnowanie na wiosnę, najpóźniej na 2 tygodnie przed sianiem kukurydzy - w obniżonej dawce o 30-50%. Wyjątkowo na zakwaszonych stanowiskach można również (co nie jest jeszcze popularne) zastosować wapno pogłówne (do fazy 5-7 liścia), ale tylko w formie węglanowej.

Wapnowanie po kukurydzy określa nie tylko kategoria agronomiczna gleby, ale również roślina następcza. Kukurydza jest przede wszystkim przedplonem zbóż jarych i kukurydzy w monokulturze. Jęczmień jary po kukurydzy wymaga wapnowania gleby już przy pH poniżej 6,0. Pełną dawkę zalecanego nawozu tlenkowego należy rozsiać na ścierń, a następnie wymieszać z glebą na 10-15 cm lub przyorać. Pszenica jara po kukurydzy wymaga wapnowania przy pH poniżej 5,5. Po zbiorze kukurydzy zabieg wapnowania należy wykonać w takiej dawce nawozu tlenkowego, aby wiosną osiągnąć odczyn co najmniej pH = 6,0. Dla kukurydzy uprawianej w monokulurze wapnowanie wskazane przy odczynie poniżej 6,0 a koniecznie poniżej 5,5.

Zapamiętaj!:

  • poprawa odczynu gleby udostępnia fosfor, na brak którego kukurydza jest bardzo wrażliwa
  • przy pH poniżej 5,0 zwapnować nawozem tlenkowym, wymieszać z glebą,
    a następnie wykonać orkę zimową