Witamy na stronie Waprom.pl Zadzwoń: (74) 880-32-70
Ogólne zasady wapnowania
O żywotności Twojej gleby świadczy jej pH

1. Należy wybrać roślinę do uprawy i zdefiniować optymalny dla niej odczyn pH 2. Dostosować dawkę i nawóz do kategorii agronomicznej gleby UWAGA: 1kg azotu amonowego z nawozu mineralnego wywouje zakwaszenie równoważne ok. 2kg CaO, 1 kg S wywouje zakwaszenie równoważne 1,75 kg CaO

3. Nawóz wysiać i dobrze wymieszać z glebą

4. Najlepiej wapnować po zbiorze roślin - pod podorywkę, orkę siewną lub zimową - na niezbyt wilgotną glebę

5. Nie wapnować bezpośrednio pod ziemniaki, łubin i saradelę.

6. Zabieg wapnowania należy powtarzać co 2-4 lata (przy dużym zakwaszeniu gleb zaleca się stosować mniejsze dawki jednorazowe, ale częściej) mając na uwadze roczne straty (ubytki) CaO wskutek:
  • wymywania przy opadach - min. 150 kg/ha
  • stosowanie kwaśnych nawozów - równoważnik min. 250 kg/ha
  • pobieranie przez rośliny - od 26 do 172 kg/ha
Razem straty wynoszą 400-500 kg/ha - taką dawkę należy zastosować co roku, aby zrównoważyć straty i nie dopuszczać do spadku pH.