Witamy na stronie Waprom.pl Zadzwoń: (74) 880-32-70
Nawozy tlenkowe

W ofercie posiadamy:

 • wapno tlenkowe CaO min 60%
 • oxyfertil Ca 80 G1 zawartość CaO min 80% granulacja 1-3mm
 • wapno palone CaO 90% granulacja 3-12mm oraz 1-7mm
Istnieje możliwośc dostawy w big-bagach oraz luzem.

Nawozy tlenkowe posiadają niekwestionowane zalety:

 • działają szybko ponieważ rozpuszczają się całkowicie w wodzie
 • poprawiają odczyn gleby w krótkim czasie po zastosowaniu
 • zwiększają wykorzystanie nawozów mineralnych - przyswajalność
 • polepszają strukturę gleby - gruzełkowatość
 • poprawiają warunki wodno-powietrzne gleby
 • neutralizują toksyczny glin i inne metale ciężkie
 • dostarczają niezbędny wapń (Ca) do budowy komórek roślinnych
 • polepszają aktywność mikrobiologiczną gleby
 • poprawiają dostępność dla roślin składników pokarmowych zawartych w glebie oraz wnoszonych w nawozach organicznych i mineralnych
 • wywierają korzystny wpływ na zycie i rozwój dżdżownic, nicieni, skąposzczepów, roztoczy, bakterii rozkładających w glebie materii organicznej
 • zwiększa plony z ha o 0,5-1,5t

Nasze produkty posiadają świadectwa kwalifikacji
do stosowania w rolnictwie ekologicznym: