Witamy na stronie Waprom.pl Zadzwoń: (74) 880-32-70
Kruszywo naturalne

W ofercie posiadamy

Rodzaj kruszywa PKWiU norma karta produktu
Kruszywo drogowe 0/31,508.11.20.0PN-EN 13242
Kruszywo drogowe 0/63
Kruszywo drogowe 1/3
Kruszywo drogowe 8/16
Kruszywo drogowe 16/63
Kruszywo do mieszanek min-asf 0/31,508.11.20.0PN-EN 13043
Kruszywo do mieszanek min-asf 0/2
Kruszywo do mieszanek min-asf 4/8
Kruszywo do mieszanek min-asf 8/16
Kruszywo do mieszanek min-asf 16/22
Kruszywo do betonu 0/208.11.20.0PN-EN 12620
Kruszywo do betonu 0/4
Kruszywo do betonu 2/8
Kruszywo do betonu 4/8
Kruszywo do betonu 8/16
Kruszywo do betonu 16/22
Kruszywo do zaprawy 0/108.11.20.0PN-EN 13139
Kruszywo do zaprawy 0/2
Kruszywo do zaprawy 0/4
Kruszywo do zaprawy 2/4
kruszywo naturalne jest dostarczane luzem

W budownictwie drogowym i inżynieryjnym kruszywo jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych. Stanowi ono główny składnik mieszanek mineralnych, mineralno-asfaltowych, zapraw oraz betonów towarowych i drogowych.

Kruszywa naturalne znajdują także zastosowanie w produkcji elementów betonowych takich jak: kostka brukowa, elementy architektury, odwodnienia, krawężniki. Interesującym zastosowaniem naturalnego kruszywa wapiennego jest zabezpieczenie oblodzonych nawierzchni drogowych w okresie zimowym, szczególnie polecanym na terenach wrażliwych ekologicznie lub tam gdzie w pewnych okresach niewskazane jest użycie soli drogowych np. drogowe nawierzchnie betonowe w początkowym okresie eksploatacji.

Rodzaj zastosowanego kruszywa ma decydujące znaczenie na takie cechy elementów konstrukcyjnych jak: wytrzymałość, mrozoodporność, szorstkość. Należy wspomnieć tu również o cechach estetycznych kruszyw. Dobranie kruszywa o odpowiedniej barwie do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych może znacząco podnieść bezpieczeństwo poruszających się po niej pojazdów, szczególnie w warunkach nocnych.

Kruszywo do betonu

Kruszywo łamane ze skał węglanowych - wapienie krystaliczne i dolomity, zmetamorfizowane pochodzenia kambryjskiego. Barwa szara, jasno kremowa z domieszką ziarn jasnoszarych i białych z odcieniem różowym.

Ziarna jaśniejsze poprzecinane ciemnoszarymi lub różowymi smugami i żyłami. Tekstura krystaliczna i zbita, najczęściej bezładna w niektórych partiach kierunkowa (ziarna ze smugami) i lekko porowata. Ziarna foremne o powierzchniach szorstkich, często o ostrymi krawędziami.

W składzie mineralnym dominują krystaliczne wapienie jasnoszare i szare oraz dolomity czerwone.

Kruszywo drogowe

Kruszywo mineralne łamane składające się z kremowych wapieni najczęściej pelitowych, rzadziej gruzełkowych, niekiedy porowatych. Ziarna poprzecinane szarymi żyłkami kalcytu. Kształt ziarn foremny, powierzchnie nierówne powstałe w wyniku przekruszenia. Kruszywo naturalne, kruszone ze skał węglanowych wieku triasowego.

Kruszywo do zapraw

Kruszywo drobne o uziarnieniu 0-1 mm, naturalne kruszone, barwy jasnożółtej. Piasek drobny ze skał węglanowych (wapienie zdolomityzowane, dolomity). Ziarna o ostrych krawędziach i szorstkich, chropowatych powierzchniach. Tekstura zbita, masywna. Kształt ziarn izometryczny lub lekko spłaszczony. Nie zaobserwowano ziarn wietrzeniowych.

Kruszywa posiadają certyfikaty: