Witamy na stronie Waprom.pl Zadzwoń: (74) 880-32-70
Dostarczamy wysokiej jakości wapno nawozowe oraz kruszywa przemysłowe.
Posiadamy własną flotę - możemy zapewnić transport po korzystnych cenach.

Wapno

Wapno posiada niekwestionowane zalety. Poprawia odczyn gleby w krótkim okresie po zastosowaniu, zwiększa wykorzystanie nawozów mineralnych, polepsza strukturę
i aktywność mikrobiologiczną gleby...

więcej

Kruszywo

Posiadamy szeroki wybór kruszywa m.in.: kamień wapienny, kruszywo drogowe oraz kruszywo do betonu, a także różnego rodzaju piaski i żwiry oraz wyroby z kamienia (np. skały ogrodowe).

więcej
1kg azotu amonowego z nawozu mineralnego wywouje zakwaszenie równoważne ok. 2kg CaO, natomiast 1 kg S wywołuje zakwaszenie
równoważne 1,75 kg CaO... więcej »